Potpisan sporazum o saradnji između IUS-a i Privredne komore FBiH

Sporazum o saradnji između Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine (PK FBIH) i Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) potpisan je 23. januara 2015. godine u Sarajevu. Potpisnici ovog značajnog sporazuma su potpredsjednik Privredne komore FBiH, Mirsad Jašarspahić i rektor IUS-a, prof. dr. Yücel Oğurlu.  Potpisani sporazum podrazumjeva poslovnu i stručnu saradnju PK FBIH i IUS-a u oblasti obrazovanja odraslih, što obuhvata profesionalnu edukaciju, obuku, stručno osposobljavanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju kadrova od strane Centra za cjeloživotno učenje Internacionalnog univerziteta u Sarajevu – IUS Life

Poslovna i stručna saradnja će obuhvatati sve oblike obrazovanja odraslih i sve privredne grane, a u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa od značaja za razvoj i unapređenje privrede u Bosni i Hercegovini. Rektor IUS-a, prof. dr. Yücel Oğurlu izrazio je zadovoljstvo zbog ozvaničene saradnje naglasivši kako je privredni razvoja Bosne i Hercegovine treba biti prioritet svima u budućnosti. Potpredsjednik PK FBiH, Mirsad Jašarspahić je naglasio da Komora kontinuirano radi na sagledavanju potreba privrede za profesionalnim edukacijama, stručnim usavršavanjima i osposobljavanja, te prekvalifikacijama i dokvalifikacijama kadrova te vjeruje da će kroz partnerstvo sa IUS-om uspijeti odgovoriti zahtjevima tržišta rada.

Direktorica Centra za cjeloživotno učenje je naglasila da ovakvi oblici saradnje mogu značajno doprinijeti boljoj stručnoj osposobljenosti uposlenih kao i nezaposlene populacije. Centar za cjeloživotno učenje IUS Life će za potrebe teoretskog i praktičnog dijela edukacije angažovati stučno osoblje i raspoložive kapacitete u cilju uspješne realizacije ovog sporazuma.

Top