Otvorena izložba - Uzvišena vizija

Na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS), u utorak, 22. septembra 2015. godine otvorena je izložba pod nazivom ‘’Uzvišena vizija/Sublime Vision’’ autorice docentice Melihe Teparić sa Odsjeka vizualnih umjetnosti i komunikacijskog dizajna (VACD). Izložbu u Umjetničkoj galeriji IUS-a otvorila je autorica pozdravivši sve prisutne riječima: ‘’Umjetnost i duhovnost su neraskidive iz čega je proistekla čovjekova, napose umjetnikova potreba da stalno istražuje po granicama svoga intelekta, iza koprene vidljivoga, da iskaže iskustva doživljaja unutrašnje strane pojavnog svijeta’’. 

Izložba ‘’Uzvišena vizija/Sublime Vision’’ predstavlja 11 umjetnika (Admir Mujkić, Amela Hadžemejlić, Avdi Žiga, Ćazim Hadžimejlić, Halida Emrić, Haris Memija, Meliha Teparić, Mirza Agić, Samir Sinanović, Sead Emrić i Taida Jašarević) koji se u svom kreativnom istraživanju bave duhovnošću ili su pak u jednoj od svojih umjetničkih faza referirali na duhovnost kao dio njihovog kulturnog naslijeđa. Koncept ove izložbe bazira se na umjetničkim radovima koji se podjednako nastajali u klasičnim kao i novim medijima, ali s podjednako vibrantnim rezultatima. Na izložbi su selektirana djela koja su inspirisana Rumijevom poezijom uz odnose ka tradiciji ili bilo kao legendarni likovi, te tradicionalni motivi. Izložba će za sve zainteresirane posjetioce biti otvorena do 30. oktobra 2015. godine.

Top