Osnivacka skupština neformalne grupe SAP korisnika u BiH

Sarajevo, 1. Decembar 2009

S ciljem da se povežu kompanije korisnici SAP-a u Bosni i Hercegovini, razmijene medusobna iskustva, kao i riješe problem na koje korisnici nailaze, grupa predstavnika razlicitih preduzeca odlucila je osnovati neformalnu grupu SAP korisnika u Bosni i Hercegovini (USKOBH). Osnivacka skupština grupe je održana u prostorijama Škole engleskog jezika Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) 1. decembra 2009. godine s pocetkom u 12 sati. Skupštini su prisustvovali predstavnici kompanija iz Bosne i Hercegovine i Slovenije - JP Elektroprivreda BiH, BH Telecom dd, Bosnalijek dd, Cimos TMD AI Gradacac, Cimos dd, Slovenija, MANN HUMMEL BA, Belinka, HELIOS Group, Iskratel, Kevinoplastika LOŽ dd i Atel d.o.o. Uz IUS, partner Skupštine je bila i grupa SAP korisnika iz Slovenije SUSAP.

Sastanak je otvoren uvodnim obracanjem rektora IUS-a prof. dr. B. Gültekin Çetinera i g. Haruna Mataradžije koji su govorili o svom iskustvu u radu sa SAP-om, te važnosti povezivanja svih SAP korisnika na nivou Bosne i Hercegovine. Potom je uslijedila prezentacija nacina rada grupe, njenih planova i ciljeva, te izbor vodstva. G. Ali Osman Kusakci sa IUS-ovog Fakulteta za ekonomiju i biznis administraciju prezentirao je rad IUS-a kao i njegove planove saradnje u oblasti SAP-a.

Tokom sastanka, dogovoreno je slijedece: potpisivanje protokola o clanstvu u USKOBH za kompanije koje su ucestvovale u radu Skupštine; rad na ukljucenju više clanova i promocija USKOBH medu sadašnjim i buducim potencijalnim kupcima SAP softwera u BiH, razvoj web stranice koja ce imati poseban dio za clanove, kao i korisnicki forum za diskusije. Sastanak je završen izborom vodstva koje ce predstavljati grupu tokom slijedece godine: Denijel Pelidija (CIMOS TMD AI Gradacac), Nihad Omerbegovic (BH Telecom dd), Mirza Mustafic (MANN HUMMEL BA) and Samir Agic (Bosnalijek dd).

Top