Odžana infromativna predavanja za studente prve godine

Tokom prošle sedmice, događaji čiji je cilj prilagođavanje studenata novom okruženju održani su na Fakultetu umjetnosti i društvenih nauka (FASS), te na Fakultetu tehničkih i prirodnih nauka (FENS).

Na početku Informativnog predavanja za studente prve godine FASS-a (FASS Freshmen Orientation) održanog 18. oktobra 2017. godine, Dr. Mustafa Bal, Dekan FASS-a, otvorio je događaj svojim govorom, dok su šefovi odsjeka održali govore kojim su upoznali studente sa svojim studijskim programima. Teme o kojima je bilo riječi u dijelu posvećenom pitanjima i odgovorima bile su registracija predmeta, zamjena i dodavanje predmeta, povlačenje predmeta, pravila prisustva, i slične teme.

Informativno predavanje za studente prve godine FENS-a (FENS Freshmen Students Orientation Day) održano je 19. oktobra. Na početku programa Dr. Sabina Semiz, Dekan FENS-a, poželjela je toplu dobrodošlicu studentima prve godine, a šefovi odsjeka su studentima podijelili korisne savjete o njihovim studijskim programima. Sekretar fakulteta govorio je studentima o ECTS bodovima, akademskom kalendaru, studentskoj mobilnosti, pravilima po pitanju plagijarizma, zamjeni i dodavanju predmeta, i drugim sličnim temama.

Internacionalni Univerzitet u Sarajevu koristi ovu priliku da studentima poželi puno uspjeha u budućnosti.

Top