Održana trodnevna radionica na IUS-u

U ponedjeljak, 9. novembra 2015. godine u velikom amfiteatru Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) počela je trodnevna radionica o temi ‘’Prostorne intervencije u linearnom gradu’’. Radionica je organizirana u saradnji IUS-a i Instituta za arhitekturu sa State Higher Vocational School iz Racibór-a (Poljska). Na Konferenciji koja je obilježila početak radionice predavanja vezana za teme istraživanja održali su: van. prof. John Dee, van. prof. Adnan Zoranić, van. prof. Dina Šamić, Internacionalni Burch univerzitet (IBU), van. prof. Nermina Zagora Univerzitet u Sarajevu, prof. dr. Ewa Stachura, PWSZ Raciborz, prof. dr. Jasmin Sirćo, Udruženje za prostorne inicijative LIFT, prof. dr. Joanna Sokolowska-Moskwiak i viši asistent Tijana Tufek-Memišević (IUS). 

Studenti iz Poljske su imali priliku zajedno sa studentima IUS-a istraživati zadane teme: osvrt na okolna brda, urbanistički segmenti ponovnog zoniranja i prepoznavanje javnog prostora. U okviru posjete studenata iz Poljske, bivša profesorica na IUS-u, na odsjeku arhitekture, prof. dr. Ewa Stachura koja trenutno obavlja funkciju rektora na State Higher Vocational School inicirala je potpisivanje Erasmus+ ugovora sa IUS-om.  Ugovor je potpisan od strane direktora Instituta za arhitekturu, Dr. inž. arh. Joanna Sokołowska-Moskwiak i prorektora IUS-a, doc. dr. Muhamed Ali-a. Također, važno je naglasiti da je rektor IUS-a, prof. dr. Yücel Oğurlu u prostorijama Rektorata primio prof. dr. Ewu Stachuru sa svojim saradnicima, te su razgovarali o mogućnostima razmjene studenata u okviru Erasmus+.

Top