Održana radionica za otklanjanje stresa

U utorak, 24. Januara 2017, u Psihološkom savjetovalištu na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu održana je radionica “Stress Buster” (Otklanjanje stresa).

Radionicu je organizirao Studentski centar IUS-a, a tema je bila stres, sa posebnim fokusom na akademski stress, te strategije za smanjenje stresa. Cilj aktivnosti je bio razgovor sa studentima o njihovim osjećanjima i brigama, te potištenosti koja se javlja tokom ispitne sedmice. Studenti su dobili priliku da definiraju svoj stres i razmijene ideje. Viša asistentica Zeynep Esra Alp je učesnicima u ovoj radionici dala savjete kako da umanje stress, te pojasnila način za smanjenje stresa kroz upotrebu slikovnica za odrasle.

Top