Održan redovni kongres „Fondacije za razvoj obrazovanja“ Sarajevo

Redovni kongres „Fondacije za razvoj obrazovanja“ Sarajevo (SEDEF) održan je u ponedjeljak 22. aprila 2019. na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu. Kongresu su prisustvovali osnivači Fondacije, a sadašnji predsjednik gosp. Hasan Topaloğlu dao je informacije o dosadašnjem radu. 


Kongresu su prisustvovali Musa Şahin, Nurettin Alan, Hasan Topaloğlu, Şaban Erden, dr. Mehmet Köse, prof. dr. Adem Baştürk, Mehmet Alaçacı, Armin Kerić te predsjednik Odbora Ahmet Kemal Baysak. Rektor IUS-a, prof. dr. Ahmet Yildirim održao je sveobuhvatnu prezentaciju o univerzitetu te članovima Fondacije predstavio buduće planove. Nezira Popovac, direktorica PPOŠ „Isa beg Isahaković“, i Enes Đozić, direktor gimnazije „Maarif Koledž“, predstavili su izvještaj o radu dviju škola koje djeluju u sklopu Fondacije. Senad Hodžić, zamjeniku generalnog direktora kompanije „Sedef Bosnia“ doo, je također osnivačima predstavio izvještaj o radu.


U Upravni odbor Fondacije, kojim predsjeda Hasan Topaloğlu, za mandatni period od četiri godine, izabrani su Şaban Erden, Nurettin Alan, dr. Adem Baştürk, Orhan Özyurt i dr. Mehmet Köse. U nadzorni odbor su imenovani Musa Şahin, Mehmet Alaçacı i Abdülkadir Taçyildiz.

Top