NOVOGODIŠNJI POKLON DIPLOMANTIMA PRAVNOG FAKULTETA IUS-a

NEW YEAR GIFT TO IUS LAW FACULTY GRADUATES!

ODOBRENI SU ZAHTJEVI ZA NOSTRIFIKACIJU DIPLOMA NAŠIH PRVIH DIPLOMANATA FAKULTETA

 

Prijave za nostrifikaciju diploma koje su prvi diplomanti Pravnog fakulteta Internacionalnog univerziteta uSarajevu predali Vijeću za visoko obrazovanje Republike Turske (YÖK) su procijenjeni u okviru odredbi Uredbe o priznavanju i izjednačavanju inostranih visokoškolskih diploma. Nakon procjene, naši diplomanti su obaviješteni da će imati pravo na nostrifikaciju diplome pod uslovom da se polože predmeti koji se odnose na turski pravni sistem, a koje će odrediti Odbor, kako se traži i od svih drugih diplomanata stranih pravnih fakulteta.

Naši studenti, čije su prijave za nostrifikaciju diploma odobrene, će navesti tri turska državna univerziteta koji imaju pravne fakultete kako bi položili predmete koje odredi Vijeće za visoko obrazovanje Republike Turske i pohađat će fakultet koji Vijeće odobri. Nostrifikacija njihove diplome će biti odobrena nakon što uspješno polože potrebne predmete. Veliko nam je zadovoljstvo prenijeti ove dobre vijesti našim diplomantima i registrovanim studentima i želimo im sretnu 2022. godinu i da bude puna sreće, zdravlja i uspjeha.

Share