New call for Erasmus + exchange program
 

Novi konkurs za razmjenu na Erasmus+ programu

Zahvaljujući potpisanim međuinstitucionalnim Erasmus+ ugovorima, Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) je ostvario pravo na finansiranje studenata, akademskog i administrativnog osoblja IUS-a, koji žele ići na razmjenu na sljedeće univerzitete: 

  1. University of Economics - Varna, Bugarska (http://www.ue-varna.bg/en/) Konkurs je otvoren za:
  • 2 studenta I ciklusa studija programa Ekonomija (minimum 2. godina studija), period razmjene 5 mjeseci
  • 2  profesora ili asistenta sa programa Ekonomija, period razmjene 14 dana 

Rok za slanje aplikacija je 13. novembar 2015. godine. 

  1. West University of Timișoara, Rumunija -  (http://www.uvt.ro/en/) Konkurs je otvoren za:
  • 3 studenta (po 1 student sa I, II i III ciklusa studija) programa Ekonomija, Menadžment ili Genetika i bioinžinjering, period razmjene 5 mjeseci (6 mjeseci za studente I ciklusa studija)
  • 1 administrativno osoblje, period razmjene 5 dana. 

Rok za slanje aplikacija je 18. decembar 2015.godine. 

  1. Vilnius University, Litvanija (http://www.vu.lt/en) Konkurs je otvoren za:
  • 2 studenta (po 1 student sa I i II ciklusa studija) Međunarodni i javni odnosi ili Društvene i političke nauke 

Rok za slanje aplikacija je 8. novembar 2015. godine. 

Studentska razmjena se odnosi na period od 5 mjeseci, od februara do juna 2016. godine. Iznos mjesečne stipendije za studente je 750 EUR. Novčana naknada za akademsko i administrativno osoblje je 140 EUR po danu, zavisno od univerziteta na koji konkurišete, uz plaćene putne troškove. Zainteresirani kandidati svoje prijave mogu dostaviti u Ured za međunarodnu saradnju IUS-a, gdje se također mogu obratiti za detaljnije informacije o razmjeni.

Top