Assist. Prof. Dr. Muhamed Ali
 

Međunarodna konferencija "Uticaj Prvog svjetskog rata na albanski narod u periodu od 1914.-1918."

U srijedu, 28. juna 2014. godine, na Univerzitetu u Prištini, održana je Međunarodna konferencija pod nazivom "Uticaj Prvog svjetskog rata na albanski narod u periodu od 1914.-1918.".  Konferencija je realizirana u organizaciji Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), Oxford univerziteta, Univerziteta u Prištini i Univerziteta u Tirani. Konferencija je okupila značajan broj međunarodnih akademika iz oblasti historije, kao i stručnjaka iz drugih polja društvenih nauka.

Cilj Konferencije je bio da istraži uticaj Prvog svjetskog rata na albanski narod i njeno društvo. U ime Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), obratio se doc. dr. Muhamed Ali koji je predstavio svoj istraživački rad pod nazivom "Vjerske obrazovne institucije Albanaca u Skoplju za vrijeme i nakon Drugog svjetskog rata". Sadržaj rada se odnosio na ispitivanje uticaja Prvog svjetskog rata na vjersko-obrazovne aktivnosti Albanaca i društveni uticaj medresa na albansko društvo u Skoplju.

Top