IUS u završnoj fazi pripreme Plana rodne ravnopravnosti

U ponedjeljak i utorak, 18.i 19. septembra 2017. godine, akademsko osoblje Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) prisustvovalo je sastanku u okviru projekta Horizon2020 SAGE. Sastanak je održan na Univerzitetu Kadir Has u Istanbulu.

U okviru ovog projekta, IUS izrađuje i implementira Plan rodne ravnopravnosti. Implementacijom Plana rodne ravnopravnosti, koja će po planu započieti početkom 2018. godine, IUS preuzima lidersku ulogu u regiji kao obrazovna institucija u pogledu rodne politike.

U okviru sastanka, predavanje je održala i dr. Gülsün Sağlamer, bivša rektorica Tehničkog univerziteta u Istanbula i prva žena rektor tehničkog univerziteta u Evropi. Podsjećamo, dr. Gülsün Sağlamer bila je gošća IUS-a povodom obilježavanja Dana žena, 8. marta 2017. godine, gdje je održala predavanje i radionicu za menadžment u sklopu SAGE projekta.

U srijedu 20.  septembra 2017. godine, dr. Jasminka Hasić Telalović je održala sastanak sa predsjednikom Upravnog odbora IUS-a, dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya. Dr. Sarikaya je detaljnije upoznat sa Planom rodne ravnopravnosti i iskazao je nesebičnu podršku u implementaciji politike rodne ravnopravnosti na IUS-u.

Pored kordinatorice projekta, dr. Jasminke Hasić Telalović i asistenta projekta Mirze Rastodera, sastanku je prisustvovalo nekoliko članova akedemskog osoblja IUS-a, koji su učestvovali u prikupljanju i analizi podataka korištenih u izradi Plana rodne ravnopravnosti: viša asistentica Azra Bičo, dr. Emil Knezović i dr. Emin Tahirović.

 

 

Top