IUS potpisao Erasmus+ ugovor s Bilkent univerzitetom

Početkom marta 2016.godine, Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) potpisao je Erasmus+ međuinstitucionalni ugovor sa Bilkent univerzitetom iz Ankare. Ugovor je ispred IUS-a potpisao prorektor, doc. dr. Muhamed Ali, a ispred Bilkent univerziteta, prorektor, Prof. Dr. Orhan Aytür. Ugovor se odnosi na studentsku i akademsku razmjenu između ova dva univerziteta, iz naučne oblasti međunarodnih odnosa. Studenti će imati pravo na razmjenu od 5 mjeseci, a profesori na period od jedne sedmice.

Bilkent je prestižni privatni turski univerzitet sa sjedištem u Ankari, koji je osnovan 1984. godine. Ova visokoškolska institucija je često uvrštena u liste najboljih univerziteta na svijetu.

Erasmus+ ugovor je potpisan uz koordinaciju Ureda za međunarodnu saradnju IUS-a, a uz inicijativu i podršku koordinatora Programa Međunarodni odnosi IUS-a, doc. dr. Petera Plente. 

Top