IUS established Faculty of Law
 

IUS osniva Pravni fakultet (FLW)

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) privlači veliki broj studenata, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz Turske, Europe, Bliskog Istoka, Azije i Afrike, gdje je postao jedan edukacijski centar za sve mlade ljude željne dodatnog obrazovanja. Shodno tome, rastao je i broj svih onih koji su bili zainteresirani da studiraju ‘’pravo’’ kao popularnu istraživačku oblast. Shodno tome, IUS je odlučio da pokrene još jedan novi fakultet koji će nuditi obrazovanje za buduće pravnike. Vlada Kantona Sarajevo je na IX sjednici održanoj u srijedu, 11. juna 2015. godine, donijela Odluku da prihvata Izvještaj Ekspertne komisije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za davanje stručnog mišljenja u vezi sa Elaboratom o osnivanju Pravnog fakulteta (Faculty of Law – FLW). Pravni fakultet (FLW) nudi mogućnost studiranja na dodiplomskom interdisciplinarnom studiju sa naprednim pristupom učenja, istraživanja i prakse u području prava. 

Glavni i osnovni cilj Pravnog fakulteta (FLW) je promoviranje nauke zakona s naglaskom na sadašnja specifična znanja koja obuhvataju teorijske, historijske, komparativne, sociološke i ekonomske pristupe koji vode jednostavnijem i bržem shvatanju metoda primjene prava. U sklopu studijskog programa, osim obaveznih predmeta kao što su Europsko, Međunarodno, Ustavno, Građansko, Krivično i dr. pravo, biti omogućeno usvajanje i izučavanje novih znanja iz oblasti kao što su zakon o finansijskim institucijama, zakon o informacionim tehnologijama, Europski pravni sistem, institucije EU i dr. Kada je riječ o mogućnostima zaposlenja, naši studenti će moći raditi kao pravnici, advokati, tužioci, sudije, diplomate, u sklopu privatnih, javnih preduzeća, državnih i entitetskih institucija, advokatskih i notarskih kancelarija, kao i različitih agencija. 

Za više informacija o studiranju na Pravnom fakultetu (FLW) posjetite našu web stranicu http://fl.ius.edu.ba/

Top