IUS bh. univerzitet-lider u implementaciji ciljeva održivog razvoja

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) se po treći put zaredom našao na prestižnoj svjetskoj rang listi, Times Higher Education (THE) Impact Ranking, koja odabira i rangira najbolje univerzitete u implementaciji UN-ovih ciljeva održivog razvoja (SDG).

Prepoznavanje IUS-a kao vodećeg univerziteta u Bosni i Hercegovini u primjeni SDG-ja od strane ovako važne institucije kao što je THE Impact Ranking, veliko je priznanje i nagrada za sav trud i napore koje je Univerzitet u proteklim godinama uložio u ovu oblast. Ova svjetska nagrada je još jednom potvrdila da je IUS društveno odgovorna visokoškolska institucija, koja kroz primjenu UN-ovih ciljeva održivog razvoja želi da doprinese pozitivnim promjenama u društvu, i koja, osim što spaja temeljno znanje sa praksom, pruža i praktične smjernice i primjere koje potiču studente na daljnje djelovanje u društvu. Osim na savremeno obrazovanje studenata kroz interdisciplinarne studijske programe, IUS je primijenio UN-ove ciljeve i na edukaciju osoblja, te same upravljačke strukture i operativne politike i odluke Univerziteta.

Brojne su aktivnosti u oblasti SDG-ja na kojima je IUS radio u posljednje vrijeme: počevši od uključenja u nekoliko međunarodnih istraživačkih mreža održivog razvoja, preko osnivanja SDG grupe volontera, sastavljene od studenata i uposlenika, uvođenju ciljanih predmeta iz održivog razvoja u nastavni plan i program IUS-a, edukacije zaposlenika, pa do uključivanja SDG-ja u strateška partnerstva i dokumente.

Ambiciozni ciljevi SDG-ja pokrivaju širok spektar složenih socijalnih, ekonomskih i ekoloških izazova i njihovo rješavanje zahtijevaće kompletne transformacije u načinu na koji društva i ekonomije funkcionišu, te kako čovjek komunicira s planetom Zemljom. Obrazovanje, istraživanje, inovacije i liderstvo biće presudni u pomaganju društvu kako da riješi ove savremene izazove. Univerziteti - sa širokom odgovornošću u stvaranju i širenju znanje, te njihov značajan položaj u društvu - imaće presudnu ulogu u postizanju ciljeva SDG-a. Vjerovatno nijedan od ciljeva održivog razvoja neće biti postignut bez obrazovnog sektora.

Međutim, da bi ciljevi održivog razvoja bili istinski uspješni na globalnom nivou, univerziteti treba da postanu prvaci održivog razvoja i igraju vodeću ulogu u implementaciji SDG-a.

IUS je svojim primjerom pokazao da je vodeći Univerzitet u BiH. „Ovo je samo početak IUS-ovog puta ka njegovom doprinosu ciljevima održivog razvoja i implementaciji Agende UN-a 2030“, poručili su iz menadžmenta IUS-a.

Za više informacija o aktivnostima IUS-a na polju SDG-ja, pogledajte ovdje.
 

Top