advanced IT skills development
 

Edukacija naprednih informatičkih vještina na IUS Life-u

U maju 2017. godine, IUS Life, centar za cjeloživotno učenje Internacionalnog univerziteta u Sarajevu organizirao je edukaciju naprednih informatičkih vještina. Program sprovodi gosp. Enes Pivić, direktor Centra za informacione tehnologije IUS-a. 24 instruktora Pripremne škole engleskog jezika (ELS) pohađa ovaj program koji će trajati ukupno tri sedmice. 

Top