Dr. sc. Kristina Šorić održala predavanje na IUS-u

U srijedu, 22. maja 2013. godine, Internacionalni univerzitet u Sarajevu, ugostio je uvaženu profesoricu sa Zagrebačke škole ekonomije i manadžmenta, dr. sc. Kristinu Šorić.

Predavanje na temu "Bi - criteria Supply Chain Management in Olive Oil Industry", privuklo je pažnju brojnih studenata, profesora i uposlenika IUS-a.

Dr. Šorić je u svom izlaganju analizirala probleme menadžmenta u lancu proizvodnje maslinovog ulja, upravljanje operacijama, odnos dobavljača i proizvođača, te se fokusirala na praktične primjere u procesu proizvodnje maslinog ulja u svojoj zemlji, Hrvatskoj.

Značajno je napomenuti da je dr. Šorić trenutno zaposlena na Zagrebačkoj školi ekonomije i manadžmenta, Odsjek za menadžment, te da je u razdoblju od 1990. do 2012. godine, radila na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je osam godina bila šef Odsjeka za matematiku.

Doktorirala je primjenjenu matematiku na Univerzitetu u Padovi, a njen glavni naučni interes nalazi se u području operativnog istraživanja, heuristike i metaheuristike, raspoređivanja i upravljanja lancem proizvodnje.

Dr. Šorić je član Hrvatskog društva za operacijska istraživanja (2000-2004 predsjednik), član Hrvatskog matematičkog društva (zadužena za vrhunske tehnologije), a vodila je i dva naučna projekta, koja je finansiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

Dr. Šorić je na IUS-u naišla na toplu dobrodošlicu profesora matematike, menadžmenta i stručnjaka iz operativnih istraživanja, prof. dr. Harry Millera, vanr. prof. dr. Harisa Gavranovića, doc. dr. Lejle Miller, mr. Harisa Hojkurića, mr. Shadi Fadda-e, koji su nakon predavanja, u ugodnom ambijentu, razgovarali o mogućnostima rada na zajedničkim naučnim projektima.

Top