Dr. Philip C. Aka Published a Major Article on Retirement Security in the USA
 

Dr. Philip C. Aka objavio važan članak o penzionoj sigurnosti u SAD-u

Dr. Philip C. Aka, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (IUS), nedavno je objavio važan članak o penzionoj sigurnosti u Sjedinjenim Državama, sa komparativnim značajem za Bosnu i Hercegovinu.

Dr. Aka predaje srodne predmete na IUS-u kao što su Osiguranje i Pravo na socijalnu zaštitu. Članak "Promovisanje penzione sigurnosti radnika sa niskim primanjima u Ilinoisu: analiza i pouke za druge države" objavio je Akron Law Review, vodeći časopis Univerziteta u Akronu u Ohaju, u Sjedinjenim Državama. Rad je završen tokom prvog semestra predavanja profesora na IUS-u. Tekst apstrakta dostupan je na sljedećem linku:

http://ideaexchange.uakron.edu/akronlawreview/vol51/iss2/4/.

Dr. Philip C. Aka je profesor prava na Pravnom fakultetu Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu; Profesor  krivičnog prava na Državnom univerzitetu u Čikagu (na neplaćenom odsustvu); bivši profesor političkih nauka i fakultetski mentor na Grantu penzijskog osiguranja manjina (MRS) pri Državnom univerzitetu u Čikagu; Stručni saradnik na polju prava na Univerzitetu u Indiani, Pravnom fakultetu Robert H. McKinney u Indianapolisu; i član pravne komore američke države Ilinois.

Dr. Aka se jako puno bavi pitanjima vezanim za manjinsko stanovništvo u Africi i Sjedinjenim Državama, uključujući i ljudska prava. Među njegove najnovije publikacije koje se odnose na ove teme spada i knjiga publication “Human Rights in Nigeria’s External Relations: Building the Record of a Moral Superpower (Lexington Books, 2017). “

Top