Dr. Jasminka Hasić u vrhu IT stručnjakinja u BiH

 

Od 18. oktobra do 22. oktobra 2018. godine, Britanska ambasada odabrala je 22 uspješne žene iz IT sektora u Bosni i Hercegovini, koje su boravile na Fellowship programu u Ujedinjenom Kraljevstvu, u Londonu. Među njima je i dr. Jasminka Hasić Telalović, koja je imala priliku da se upozna sa najnovijim dostignućima u IT sektoru Velike Britanije, u oblastima obrazovanja, državne uprave i biznisa.

Fellowship program je bio fokusiran na BH stručnjakinje u IT sektoru. Neke od teme su bile:

Artificial Intelligence

Big Data

Social Media Analytics

Cyber Security

Digital employees of the Future / uloga obrazovnog sektora

 

Dr. Jasminka Hasić imala je čast da se upozna sa Baronesom D’Souza, koja je govorila o svom naučnom životu, njenoj ulozi u Domu Lordova. Također, dr. Jasminka Hasić Telalović imala je čast da bude ugošćena u BH ambasadi u UK-u, gdje je domaćin bio NJ.E. Branko T. Nešković.

 

Dr. Jasminka Hasić Telalović imala je priliku da upozna stručnjakinje iz cijelog svijeta i razmijene svoja iskustva, kao i ostvarivanje buduće saradnje.

 

 

 

 

 

 

Top