Delegacija IUS-a se sastala sa ministricom za okoliš i turizam FBiH gospođom Editom Đapo

IUS Delegation Meets with FBiH Minister of Environment and Tourism Mrs. Edita Đapo

30. decembra 2021. godine, predsjednik Fondacije za razvoj obrazovanja Sarajevo (SEDEF), gospodin Hasan Topaloğlu i rektor Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), prof.dr. Ahmet Yıldırım su posjetili ministricu za okoliš i turizam, gospođu Editu Đapo.

Cilj sastanka je bio jačanje veza koje Bosna i Hercegovina ima sa Turskom. Sudionici su govorili o budućim projektima koji bi mogli donijeti značajne koristi za obje zemlje. Najvažnija tačka su bile investicije u energetskom i okolišnom sektoru u Bosni i Hercegovini pošto je Turska zemlja za znatnim resursima u ovim industrijskim granama. Pored toga, ovo bi moglo donijeti nove prilike za zaposlenje mladim ljudima u BiH koji steknu univerzitetsko obrazovanje vezano za gore pomenute sektore.

Sastanak je završen uz najljepše poruke za nadolazeću 2022. godinu i istaknuta je želja za iniciranje investicija koje će donijeti obostrano zadovoljstvo.

Share