CNC Instruktor Adnan Škulj pohađao edukaciju za srednji menadžment i trenere

Menadžer CNC labaratorije i CNC instruktor na IUS Life-u Adnan Škulj pohađao je naprednu edukaciju za srednji menadžment i trenere koja je održana u Banja Luci od 6. do 10. marta 2017. god.

Naziv modula treninga koji je gosp. Škulj pohađao bio je “Logistika i menadžment lanaca nabavke". Teme koje je ovaj modul obuhvatio bile su: upotreba markentinških alata i menadžmenta u praksi, principi i značaj računovodstva i upravljanja kvalitetom, upravljanje efektivnim planiranjem i proizvodnjom, etc. Prezentaciju Adnana Škulja je jako dobro prihvatio i podržao vođa modula ovog treninga.  

Treći modul treninga bio je priprema za završni ispit i odbranu teze: “Primjena CNC mašina u drvnoj industriji”, koja će se održati na Fakultetu primjenjenih nauka u Bernu od 28. maja do 13. juna 2017. god.

Ovaj značajni obrazovni program podržali su Ambasada Švedske u BiH, Fakultet primjenjenih nauka iz Berna, te Švicarska agencija za razvoj i saradnju  (SDC) u BiH.

Top