AQ AUSTRIA ACCREDITED INTERNATIONAL UNIVERSITY OF SARAJEVO 6 STUDY PROGRAMS
 

Bezuslovna međunarodna akreditacija dodijeljena za šest studijskih programa na IUS-u

Austrijska državna Agencija za osiguranje kvaliteta i akreditaciju, AQ Austria, punopravna članica Evropskog udruženja za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA),  akreditovala je šest studijskih programa prvog i drugog ciklusa koji se realizuju na  Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS).

IUS je ovim činom još jednom potvrdio svoju opredjeljenost ka obezbjeđenju kvaliteta koje pruža svojim studentima, te ispunio zacrtane strateške ciljeve vezane za akreditaciju studijskih programa.

Ovom prestižnom akreditacijom studijski programi IUS-a dobili su međunarodno priznanje i neovisnu ocjenu kvalitete, kojom se potvrđuje da su programski sadržaji prvog i drugog ciklusa na akreditovanim studijskim programima, te da su njihova realizacija i istraživački rad u potpunosti usklađeni sa Evropskim standardima i smjernicama (ESG) za osiguranje kvaliteta, koji se primjenjuju u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA).

Na sjednici Upravnog odbora Agencije, održanoj 14. novembra, 2017. godine u Beču, međunarodnu akreditaciju dobili su sljedeći studijski programi:

-               Elektrotehnika i elektronika, I ciklus studija

-               Elektrotehnika i elektronika, II ciklus studija

-               Genetika i bioinžinjering, I ciklus studija

-               Genetika i bioinžinjering, II ciklus studija

-               Međunarodni odnosi, I ciklus studija

-               Međunarodni odnosi, II ciklus studija

Uprava IUS-a ističe kako je ovo još jedan u nizu od uspjeha na međunarodnom planu, te još jednom naglašavaju svoje opredjeljenje ka Bolonjskoj viziji, kojom se zahtjeva da se osiguranje kvaliteta visokoškolskih ustanova vrši u skladu sa Evropskim standardima i smjernicama (ESG), te na bazi međunarodne saradnje.

Top