4 godine aktivnog postojanja IRO-a

U protekle  godine svog aktivnog postojanja , Ured za međunarodnu saradnju (IRO) Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) potpisao je veliki broj ugovora o saradnji širokog spektra oblasti sa drugim evropskim univerzitetima, kako bi poboljšao i olakšao razmjenu studenata i osoblja.

U navedenom periodu više od 600 dolazećih i odlazećih studenata, akademskog i administrativnog osoblja, otišlo je ili došlo na IUS, a u okviru: programa razmjene Erasmus+ i Mevlana, pojedinačnih ugovora o saradnji, te individualne razmjene. Povezali smo se sa prestižnim univerzitetima iz Turske, Francuske, Luksemburga, Italije, Njemačke, Irske, Portugala, Španije, Poljske, Slovačke, Litvanije, Latvije, Estonije, Rumunije, Bugarske, Makedonije, Maroka, Irana, Malezije i SAD-a.

Mnoge naše studente i osoblje poslali smo širom Evrope da uče, podučavaju, istražuju i profesionalno se usavršavaju na univerzitetu domaćinu. Također, ugostili smo i veliki broj gostiju iz inostranstva, kojima smo se trudili pružiti optimalne uslove studiranja i rada u okviru kampusa IUS-a, te ponuditi ugodne obrazovne, kulturne, turističke i druge prigodne sadržaje za posjetu Sarajevu i drugim gradovima u Bosni i Hercegovini (Počitelj, Mostar, Travnik i dr.).

Akademski uspjeh je važan, ali najvažniji doprinos mobilnosti za studente je upravo onaj drugi – kulturni i društveni. Upoznavanje drugih kultura, učenje stranih jezika, druženje, sticanje novih iskustava, osamostaljivanje za daljnji život, a nadasve, razvijanje mostova prijateljstva – dimenzije su dosadašnje IRO razmjene, koje su ostavile neizbrisiv trag na živote mladih ljudi. Prelijepa iskustva studenata, akademskog i administrativnog osoblja iz njihove bliske prošlosti, ostavila su pozitivan, dugoročni pečat u njihovoj budućnosti, čime realizovane IRO razmjene dobivaju svoj puni smisao i značaj.

Ponosni smo na ostvarene rezultate i svoj internacionalni uspjeh, a sa sigurnošću možemo reći da je aktivno učešće IUS-a u realizovanim univerzitetskim razmjenama, znatno uticalo na internacionalizaciju ovoga Univerziteta, kao i na njegovo bolje rangiranje u akademskom svijetu. Trenutno se IUS ubraja u bh. univerzitete sa najvećim brojem realizovanih razmjena.

U skladu sa našim strateškim ciljevima, nastavićemo i u narednom periodu progresivno obavljati pregovore za buduće saradnje, te otvarati nove horizonte za visokoškolsko povezivanje na međunarodnom nivou i slati ambasadore IUS-a širom svijeta.

Top