Zamjenica ambasadora Kraljevine Norveške posjetila IUS

U srijedu, 10. septembra 2014. godine, zamjenica ambasadora Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini Anne I. M. Havnør i Adnan Muminović, politički savjetnik bili su u posjeti Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS). Sastanku su prisustvovali rektor Univerziteta, prof. dr. Yücel Oğurlu, savjetnik rektora,  vanr. prof. dr. Hasan Korkut, dekan Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka (FENS), prof. dr. Fuat Gürcan i doc. dr. Edita Đapo,  Fakultet menadžmenta i javne uprave (FBA), te prof. dr. Mesut Idriz, u ime Ureda za međunarodnu saradnju (IRO).

U toku sastanka, predstavljen je rad i djelovanje Univerziteta, te su razmatrane mogućnosti buduće saradnje koja bi zasigurno poslužila kao stub za jačanje Univerziteta na mnogim poljima. Rektor Univerziteta, prof. dr. Yücel Oğurlu je istakao buduće namjere i planove Univerziteta koji će biti usmjereni ka investitorima iz poslovnog sektora za razvijanje buduće saradnje koje se odnose na Istraživački centar.

Anne I. M. Havnør je istakla da joj je izuzetno drago biti na Univerzitetu i kratko se osvrnula na brojnu bh. dijasporu u Norveškoj za koju je kazala da je izuzetno dobro integrirana. ‘’Mogućnosti stipendiranja talentovanih učenika i studenata predstavlja jedan od ciljeva  rada i djelovanja ambasade Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini. Mi želimo pružiti podršku za Vaše studente, u formi razmjene i stipendiranja najboljih’’ kazala je Anne I. M. Havnør.

Top