Vlada BiH će finansirati projekat IUS-a "Ljetna škola inovatorstva"

Na zahtjev Ministarstva civilnih poslova BiH, Vijeće ministara BiH je na svojoj 30. sjednici održanoj 4.decembra 2012. godine, donijelo Odluku o dodjeli sredstava tekućeg granta za sufinansiranje projekata u oblasti "Podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu" za 2012. godinu.

U okviru odobrenih projekata nalazi se i projekat Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), "Ljetna škola inovatorstva", čiji nosilac je doc. dr. Jasminka Hasić-Telalović, koja je, inače, šefica Odbora za istraživanje IUS-a.

U projekat "Ljetna škola inovatorstva" na IUS-u biće uključeni učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole sa cijelog područja Bosne i Hercegovine (regija Banjaluka, Tuzla, Sarajevo i Mostar).

Dr. Telalović razlogom za potrebu organizovanja ovakve škole navodi da je, kako u svijetu, tako i kod nas, primijećen trend smanjenja zainteresovanosti mladih za tehničke nauke. "Kroz tu školu, kaže doc. dr. Telalović, mi planiramo da zaustavimo ovaj trend tako što ćemo promovisati tehničku kulturu, kao i njenu komercalizaciju kroz programe ljetne škole za srednjoškolce. Planiramo organizovati slijedeća tri programa:

Ova tri programa će se održavati u isto vrijeme i svaki polaznik će izabrati jedan od ova tri programa. Broj učenika koji će biti uključeni u svaki program je 20, tako da se planira ukupno uključiti 60 učenika. Pošto tehničke nauke nisu rodno balansirane, prednost pri registraciji će se dati ženskim učenicama (u slučaju da imaju isto kvalitetnu aplikaciju kao muški protivkandidat).

Unutar svakog programa, učenici će se upoznati sa atraktivnim modernin temama i tehnikama. Za izvođenje aktivnosti učenici će imati pristup moderno opremljenim univerzitetskim laboralorijama. Broj polaznika svakog programa je limitiran kapacitetom laboratorija (20).

Nastava će biti organizovana od ponedjeljka do petka u trajanju od 8h do 17h (sa jednim satom pauze za ručak).

Ukupan broj sati koje će učenici provesti na svakom programu je 30. Ostalih 10 sati će biti iskorišteni na slijedeći način. Poslije pauze za ručak, organizovaće se predavanja i seminari sa slijedećim temama:

Sva nastava i predavanja u "Ljetnoj školi inovatorstva" biće organizovana na engleskom jeziku.

Za učenike koji dolaze izvan Sarajeva obezbijeđen je udoban smještaj u studentskim domovima Internacionalnog univerziteta u Sarajevu.

Internacionalni univerzitet u Sarajevu je ponosan na činjenicu da u svom timu ima profesore/istraživače poput doc. dr. Jasminke Hasić-Telalović, koji aktivno učestvuju u EU, bh. i drugim projektima i koji doprinose naučnom, tehnološkom, ekonomskom, kulturnom ili društvenom razvoju svoje zajednice.

Tačan datum početka "Ljetne škole inovatorstva" će biti objavljen naknadno na www.ius.edu.ba.

Top