Uspješno počela IIIT Evropska ljetna škola 2014 na IUS-u

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) po drugi put je domaćin IIIT Evropskoj ljetnoj školi od 23. avgusta do 7. septembra 2014. Ljetna škola je realizirana u organizaciji Centra za napredne studije iz Sarajeva, londonskog ureda Međunarodnog instituta za islamsku misao, te Evropskog instituta za epistemološke studije u Briselu, u saradnji sa Fairfax institutom iz SAD-a.

IIIT Evropska ljetnja škola 2014. je i ove godine okupila veliki broj uglednih predavača sa Balkana, Europe i drugih zemalja svijeta. Neki od njih su: dr. Jonathan Brown, dr. Jasser Auda, dr. Jorgen S. Nielsen, dr. Fikret Karčić, dr. Enes Karić, dr. Ziaudin Sardar, dr. Ermin Sinanović, dr. Anas Al-Shaikh Ali, dr. Beddy Ebnou, dr. Tuba Boz, dr. Yaqub Mirza, dr. Dilwar Hussain, dr. Parvez Manzoor, dr. Abdulwahab El-Efendi, Kathleen Roche-Nagi.

Program je prvenstveno namijenjen studentima postdiplomskih i doktorskih studija koji žele steći dodatne informacije i upoznati se sa savremenim pristupima u oblastima islamskih, humanističkih i socioloških nauka. Tokom 80 radnih sati programa učesnici će imati priliku da, pored prisustva predavanjima renomiranih stručnjaka u svojim oblastima, predstave svoje istraživačke projekte na radionicama, te da  učestvuju u diskusijama tokom i u pauzama među sesijama. Programu prisustvuje 26 učesnika iz dvanaest zemalja Evrope.

 

Top