UNDP je odobrio projekat za jačanje razmjene znanja između BiH i dijaspore

IUS sa zadovoljstvom objavljuje da je dobio grant iz Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) za projekat Dijaspora za razvoj (D4D), koji ima za cilj povećanje socioekonomskih mogućnosti i perspektive za ljude u Bosni i Hercegovini (BiH) i jačanje uloge bh. dijaspore u razvojnim procesima u BiH. IUS će raditi ruku pod ruku sa dijasporom i privatnim ekonomskim sektorima kako bi se osigurao transfer tehničkih znanja i vještina. Assoc. Prof. dr Muhamed Hadziabdić je koordinator projekta, a dr Mirza Popovac iz austrijskog Instituta za tehnologiju je ekspert za dijasporu. Tri radionice će biti organizovane na IUS-u u okviru projekta OpenFOAM, alat za otvoreni izvor CFD. Cilj projekta je prenošenje znanja kroz obuku inženjera iz lokalnih kompanija u primjeni naprednih tehnologija u poslovanju svojih kompanija. Prvi trening održan je od 21. do 22. maja na IUS-u sa učesnicima četiri partnerska inženjerska preduzeća ENOVA, Interklima Sarajevo, Tensor Technology i Invento Pro.

Top