Transformacijsko vodstvo

U amfiteatru Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) u utorak, 13. januara 2015. godine, viši asistent Ramo Palalić sa Fakulteta menadžmenta i javne uprave (FBA), održao je predavanje o temi "Transformacijsko vodstvo”. Predavanje je organizirala Asocijacija studenata iz Afrike (ASA). Govoreći o ovoj temi, Palalić je naglasio da određene ličnosti mogu snažno privlačiti sljedbenike, ali ih ne potiču na aktivnost. ‘’To je vrsta vođenja koji može potaknuti pozitivne promjene u onima koji slijede. Transformacijski lideri uglavnom su energični i oni su usmjereni na način da pomognu svakom članu tima, kako bi mogli uspjeti.’ 

Kroz interakciju sa studentima, asistent Palalić je objasnio sve zanimljive i korisne komponente transformacijskog vodstva i njihovu primjenu u radu. Ovo predavanje je samo jedno od planiranih zanimljivih sadržaja koji će u narednom periodu biti dostupno studentima IUS-a, kako bi se mogli adekvatno educirati kroz vannastavne aktivnosti i zanimljiva predavanja.

Top