Studentica s elitnog Science Po Instituta iz Pariza obavlja praksu na IUS-u

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) ulaže stalne napore da proširi saradnju i poboljša uspostavljene odnose sa univerzitetima širom Evrope i svijeta. Na taj način, IUS želi svojim studentima obezbijediti prilike za sticanje znanja, vještina i iskustva, kao i obogaćivanje studentskog života. Pored svih prednosti koje tako dinamičan pristup visokom obrazovanju donosi, u konačnici se mladim ljudima daju i veći izgledi za stalno zaposlenje. Univerzitet također pruža priliku i stranim studentima, koji žele da steknu iskustvo i upoznaju novu internacionalnu sredinu, da budu aktivni dio IUS-a.

U okviru uspostavljene saradnje, IUS je, po prvi put u istoriji Univerziteta, omogućio jednoj studentici master studija sa prestižnog Instituta za političke nauke iz Pariza Sciences Po http://www.sciencespo.fr/en, g-đici Julie Biez, da tokom 2016. godine obavlja jednosemestralnu praksu na IUS-u. Studentica će u naredna 4 mjeseca cjelodnevno raditi na redovnim aktivnostima u Uredu za međunarodnu saradnju IUS-a. Osim toga, studentica Biez radiće i na razvijanju modaliteta, načina komunikacije i osnaživanju inicijativa, koje se tiču uspostave dugoročne studentske saradnje i povezivanja IUS-a sa visokoškolskim institucijama, posebno sa onima iz francuskog govornog područja.

Također, studentica Biez će aktivno biti angažovana na razvijanju zajedničkih kulturno-istraživačkih projekata, uz mentorstvo i saradnju prof. dr. Alije Mataraci, koordinatorice Programa Društvenih i političkih nauka IUS-a. Cilj zajedničkih projekata jeste povezivanja gradova Pariza, Bejruta i Sarajeva, kroz univerzitetsku razmjenu iskustava u vremenu savremenog studiranja, te unapređenje trilateralne saradnje ovih, izrazito različitih gradova Evrope i Azije, kroz potencijalne multidisciplinarne programe.

Sciences Po je elitna francuska visokoškolska institucija, krajnje otvorena ka svijetu, koja je u 2015. godini rangirana kao 5. u svijetu, iz domena političkih i međunarodnih studija, a kao 1. u kontinentalnoj Evropi. Institut je osnovan 1872. godine, i u toku svoje historije iškolovao je mnoge poznate i ugledne ličnosti iz domena prava, ekonomije, filozofije, historije, biznisa, književnosti, medija i politike, među kojima su i četiri bivša predsjednika Francuske. Također, oko 28 bivših ili sadašnjih predsjednika u svijetu, studirali su ili predavali na Sciences Po, kao i mnogi šefovi međunarodnih organizacija i uspješnih firmi.

Top