Students of FASS organized a Conference at IUS
 

Studenti psihologije organizirali Konferenciju na IUS-u

Dio studentskog kluba Internacionalnog univerziteta u Sarajevu pod nazivom Udruženje turskih studenata psihologije (TPÖÇG), je u organizaciji Europske unije studenata psihologije (EFPSA), održalo dan promocije udruženja u petak, 18. decembra 2015. godine. EFPSA predstavlja veoma raznoliku mrežu studenata psihologije koji rade na dobrovoljnoj bazi sa studentima psihologije iz cijele Europe. Unija trenutno broji 32 organizacije, jednu supervizorsku organizaciju i oko 300.000 studenata iz 32 različite zemlje svijeta i Europe. Glavni cilj ove promocije je pružiti prilku studentima psihologije da dobiju što bolje informacije o Uniji i njenim aktivnostima. U okviru promocije, studenti psihologije su naglasili važnost ove vrste organizacije za njihove buduće planove. U maju 2016. godine, EFPSA će održati kongres u Portugalu. Na kongresu će biti održan širok spektar predavanja koja će predavati profesionalni psiholozi sa različitih univerziteta svijeta. Ovoj promociji prisustvovali su akademski i administrativni kadar IUS-a kao i studenti.

Top