Studenti primijenjene kognitivne psihologije u posjeti Muzeju ratnog djetinjstva

Studenti primijenjene kognitivne psihologije su 13.05.2016. godine sa višom asistenticom Almom Jeftić posjetili Muzej ratnog djetinjstva. Posjeta je bila dio njihovog završnog projekta koji se odnosi na potisnuta i traumatska sjećanja.

Projekat Muzej ratnog djetinjstva  inicirao je i osnovao Jasminko Halilović,  Sarajlija koji je u početku počeo sa prikupljanjem materijala od osoba koje su provele djetinjstvo u ratu u Bosni i Hercegovini u periodu 1992-1995. Kratke priče preživjelih objavljene su 2013. godine u knjizi Jasminka Halilovića pod naslovom “Djetinjstvo u ratu”. Muzej još uvijek nema stalni prostor u Sarajevu, ali je jedan broj prikupljenih eksponata predstavljen na privremenoj izložbi koja je otvorena do 14.05.2016. u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Do sada Muzej ratnog djetinjstva posjeduje kolekciju koja broji više od 2.000 predmeta i preko 70 sati video zapisa svjedočenja osoba koje su provele djetinjstvo tokom rata u BiH.

Studenti primijenjene kognitivne psihologije su imali priliku da vide eksponate  predstavljene u okviru privremene izložbe koja uglavnom uključuje lične stvari koje su imale posebno značenje za djecu tokom rata, zajedno sa slikama, pismima i dnevnicima. Također, tokom posjete je razmatrana i moguća buduća saradnja u smislu edukativnih aktivnosti i radionica sa predstavnicima projekta “Djetinjstvo u ratu”.

Top