Studenti Pravnog fakulteta na IUS-u, jedini predstavnici BiH na Nuremberg Moot Court (simulirano suđenje ) takmičenju 2018

Studenti Pravnog fakulteta Emir Ahmethodžić i Medisa Fočić su 25. i 28. jula 2018. godine zajedno sa mentorom doc. prof. dr Goranom Šimićem, učestvovali  na Nuremberg Moot Court takmičenju 2018 i predstavljali BiH i IUS među ostala 54 univerziteta iz cijelog svijeta.

Ovo međunarodno takmičenje u simuliranom suđenju je organizovano od strane International Nuremberg Principles Academy i Univerziteta Friedrich-Alexander Erlangen-Nuremberg u Njemačkoj, koja od 2015. godine okuplja stručnjake iz međunarodnog krivičnog prava, sudije, advokate, studente i njihove profesore širom svijeta.

Zajedno sa mentorom i akademskim osobljem na pravnom fakultetu, studenti su se pripremali za takmičenje tokom dva mjeseca. Početkom maja 2018. godine primili su podatke o zločinu koji se tiče zločina protiv međunarodnog prava, od tada pripremaju pisane memorandume o krivičnom gonjenju i odbrani i praktikuju vještine simuliranog suda pred svojim profesorima.

Medisa Fočić i Emir Ahmethodžić, kao članovi tima 14, koji je predstavljao Internacionalni univerzitet u Sarajevu, učestvovalo su u simuliranom sudskom postupku od 25. do 28. jula, te su podnijeli argumente u pisanoj formi i izjasnili se o predmetu pred sudom sastavljenim od međunarodnih stručnjaka iz međunarodnog krivičnog prava . Sveukupne reakcije su bile pozitivne, a sudije su bile impresionirane odličnom prezentacijom, pravnim znanjem i obrazloženjem, kako tužilaštva, tako i odbrane.

Ovo je prvo takmičenje na sudu u kojem su studenti Pravnog fakulteta učestvovali otkako je ono osnovano 2015. godine. Dekan Pravnog fakulteta prof. Philip C. Aka i akademsko osoblje su veoma zadovoljni rezultatima tima ostvarenim na Nuremberg Moot Court takmičenju ove godine.

Moot court vještine postaju jedne od prepoznatljivih kvaliteta studenata IUS-a, a u budućnosti će biti više stimulirane. Pravni fakultet neumorno radi na uključivanju više studenata u ove i slične projekte u budućnosti i pružit će im šansu da se još bolje upoznaju sa pravnom praksom.

Top