Sporazum o saradnji potpisan između IUS-a i Centra za napredne tehnologije u Sarajevu

Dana 11 maja 2021. godine potpisan je sporazum između Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu (IUS) i Centra za napredne tehnologije u Sarajevu, kako bi se postavila osnova za zajednički rad i interakciju između ove dvije institucije.

Ovaj sporazum će omogućiti razmjenu znanja i zajedničku naučnoistraživačku djelatnost, zajedničko učešće u realizaciji međunarodnih i domaćih projekata, saradnju u ekspertskim djelatnostima, organizaciju i učešće u radu naučnih i stručnih konferencija, i druge aktivnosti od uzajamnog značaja.

Ceremoniji potpisivanja sporazuma o saradnji prisustvovali su rektor univerziteta dr. Ahmet Yildirim, direktor Centra za napredne tehnologije u Sarajevu Ensar Mulaosmanović,zamjenik generalnog sekretara IUS-a Jahja Imamović, i direktor IUS-ovog Centra za istraživanje i razvoj Dr. Jasmin Šutković.

Top