Seminar za postdiplomce: Izgradnja mira u BiH

Dana 8. maja 2019. godine, jedanaest studenata doktorskih studija Univerziteta u Coimbri (Portugal) posjetili su Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS). Zajedno sa studentima IUS-a sa studijskih grupa Međunarodni odnosi i Društvene i političke nauke (SPS), diskutovali su o izgradnji mira u BiH, pod vođstvom studentice trećeg ciklusa Maide Halilović, profesora dr. Emira Suljagića i dr. Kristiana L. Nielsena, i moderatora dr. Aliye Fatme Mataraci.

Top