Saradnja sa Univerzitetom društvenih nauka iz Varšave

U sklopu nastavka uspješne kontinuirane saradnje Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) sa mnogobrojnim međunarodnim univerzitetima, u srijedu 30. marta 2016. godine, u posjeti IUS-u su bili predstavnici Univerziteta društvenih nauka iz Varšave (SAN), Poljska. Delegaciju univerziteta činili su, Dr. Wojciech Stomka i M.Sc.C.E. Darko Gajić, zaduženi sa saradnju sa zemljama Istoka i Balkana. Uvažene goste su primili prorektori IUS-a, doc. dr. Muhamed Ali i  Vanredni Prof. Dr. Ali Gürsel. 

Tokom radnog sastanka sa gostima, doc. dr. Muhamed Ali je ukratko predstavio dosadašnji rad Univerziteta, kao i buduće planove na polju promocije i razvoja Univerziteta. Razmatrane su mogućnosti saradnje, koja bi se realizirala u vidu  organiziranja zajedničkih naučnih projekata, te potpisivanja međuinstitucionalnog ugovora između ove dvije institucije. Nakon sastanka, gosti su imali priliku da obiđu kampus IUS-a i centre koji uspješno djeluju u okviru njega.

Top