Rektor IUS-a posjetio Gazi Husrev-begovu medresu

Danas, 27.12.2012.godine, rektor Internacionalnog univerziteta u Sarajevo prof. dr. Özer Çınar posjetio je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu.

Nakon sumiranja rada IUS-a tokom 2012.godine ova posjeta je ujedno i prilika da rektor IUS-a i direktor Gazi Husrev-begove medrese, Zijad Ljevaković razgovaraju o realizovanoj dosadašnjoj saradnji dvije obrazovne institucije. Sastanku je prisustvovao i generalni sekretar IUS-a, Armin Kerić

Prijateljska posjeta rektora IUS-a bila je prilika da direktoru Ljevakoviću predstavi buduće planove rada IUS-a i planove razvoja ove institucije.

Na kraju posjete direktor Medrese, Zijad Ljevaković rektoru IUS-a prof. dr. Özeru Çınaru uručio je poklon, knjigu Hasanaginica.

Top