Rektor Internacionalnog univerziteta u Sarajevu donirao knjige IUS biblioteci

Rektor Internacionalnog univerziteta u Sarajevu prof. dr. Yücel Oğurlu donirao je više od 100 knjiga biblioteci IUS-a. Naslovi knjiga su na engleskom, turskom i bosanskom jeziku.

Studenti IUS-a, baš kao i akademsko osoblje, zahvalni su rektoru na ovom poklonu jer se svi naslovi mogu koristiti u nastavi, ali i za vlastite naučno-istraživačke radove.

Top