Rektor i zamjenik rektora prisustvovali promociji na Univerzitetu u Sarajevu

Rektor Internacionalnog univerziteta u Sarajevu prof. dr. Hilmi Unlu i njegov zamjenik doc. dr. Muhidin Mulalić prisustvovali su u petak, 4. februara 2011. godine, promociji Zbornika s međunarodnih okruglih stolova o provedbi Bolonjskog procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Promocija je organizirana od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, a održana je u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu.

Publikacija koju je također objavilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, sadrži djela deset autora i najvažnije rasprave s tri međunarodna okrugla stola o provedbi Bolonjskog procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine koji su bili organizirani tokom 2010. godine. Promotori publikacije bili su prof. dr. Samir Arnautović, prof. dr. Nihad Fejzić, g. Boris Ćurković, i g. Jan Zlatan Kulenović.

Važno je napomenuti, da je jednom od gore spomenutih okruglih stolova bio je domaćin Internacionalni Univerzitet u Sarajevu u junu prošle godine.

Top