Promovisana knjiga Bosnia and Herzegovina: Law, Society and Politics

U četvrtak, 2. juna 2016. godine, na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu promovisana je knjiga “Bosnia and Herzegovina: Law, Society and Politics” čiji su urednici prof. dr. Yücel Oğurlu, rektor IUS-a, i viši asistent Ahmed Kulanić.

 U preko 20 autorskih radova, predstavljena je trenutna situacija u Bosni i Hercegovini, ali i ekonomski, politički i društveni razvoj Bosne i Hercegovine kroz historiju.

 „Kada sam tek došao na poziciju rektora IUS-a, tražio sam izvještaj o Bosni i Hercegovini i, na svoje iznenađenje, nijednu ozbiljnu studiju nisam mogao pronaći. U daljem razgovoru sa kolegama, došli smo na ideju da sami napišemo jednu knjigu koja bi bila polazna tačka za svako akademsko izučavanje ove zemlje“, rekao je kourednik knjige prof. dr. Yücel Oğurlu.

 Selmo Cikotić, bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine i autor jednog o članaka u knjizi, izrazio je svoje zadovoljstvo učešćem u ovom projektu: „Ponosan sam što sam bio dio autorskog tima i ponosan sam na IUS što je pridonio promociji Bosne i Hercegovine kroz ovakav projekat. Siguran sam da će drugo i treće izdanje ove knjige uskoro ugledati svjetlo dana.“

 Urednici knjige najavili su i nekoliko narednih promocija, između ostalih i promocije na univerzitetima u Turskoj.

Top