Projekat DeepGreenInno: Radionica poslovnog planiranja na IUS-u

DeepGreenInno

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) je bio domaćin radionice za izradu poslovnog plana 30. novembra 2023. godine kao ključnog elementa projekta DeepGreenInno. Fakultet menadžmenta i javne uprave (FBA) je ovu radionicu organizovao isključivo za studente Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka (FENS) IUS-a.

Sa fokusom na holističko poduzetničko obrazovanje, radionica je obuhvatila temeljne aspekte, uključujući osnove poduzetništva, metodologije istraživanja tržišta, strateški marketing i osnove finansiranja. Stručnjaci s fakulteta vodili su interesantna predavanja u interaktivnom okruženju gdje su se razmjenjivale ideje i stjecali praktični uvidi.

Saradnja između ova dva fakulteta ističe predanost Univerziteta interdisciplinarnom obrazovanju. Spajanjem inženjerskog znanja s poslovnim umijećem, radionica je imala za cilj opremiti studente sveobuhvatnim razumijevanjem poduzetničkog puta.

"Vjerujemo u odgoj generacije inovatora. Radionica za izradu poslovnog plana ključan je korak u osnaživanju studenata da prenesu svoje ideje u uspješne poslovne poduhvate", napomenuo je dr. Emil Knezović, jedan od glavnih organizatora.

Projekat DeepGreenInno naglašava predanost Univerziteta poticanju inovacija. Dok studenti stječu uvide u dinamiku tržišta i strateškog planiranja, bolje su pripremljeni za izazove dinamičnog poslovnog okruženja.

Ova inicijativa predstavlja značajan korak ka poticanju kulture inovacija i poduzetništva unutar akademskog okruženja Sarajeva. IUS očekuje pojavu inovativnih poduzetničkih poduhvata kada studenti počnu primjenjivati vještine usavršene tokom radionice za izradu poslovnog plana, što će osigurati obećavajuću budućnost sljedeće generacije poslovnih lidera.

Share