Profesori s Pravnog fakulteta na Erasmus+ razmjeni u Turskoj

Doc. dr. Emir Sudžuka and doc. dr. Goran Šimić, s Pravnog fakulteta IUS-a, učestvovali su u programu razmjene Erasmus + i posjetili Istanbul Ticaret University početkom marta 2016. godine.

Profesora Emira Sudžuku je ugostio prof. dr. Sukru Yildiz, šef Odsjeka za Privatno pravo i res. assist. Zehra Badak Aybar, LLM. Tokom svog boravka profesor Sudžuka držao je dva predavanja iz naučnog područja poslovnog i privrednog prava, a teme su bile: Pravni okvir korporativnog upravljanja u Bosni i Hercegovini i Europskoj Uniji, te Pravo tržišta kapitala u Bosni i Hercegovini i Europskoj Uniji.

Profesora Gorana Šimića je ugostio prof. dr. Ali Kemal Yildiz, profesor krivičnog prava i res. assist. Erdem Izzet KÜLÇÜR. Tokom svog boravka držao je dva predavanja iz naučnog područja krivičnog prava, a teme su bile: Suđenja ratnih zločina u Bosni i Hercegovini: potraga za pravdom, te Položaj žrtava u krivičnim postupcima u Bosni i Hercegovini.

Učešće u Erasmus + programu razmjene bila je odlična prilika za oba profesora da iskuse međunarodne načine predavanja na ovom čuvenom turskom univerzitetu. Razmijenili su iskustva o sistemima visokoškolskog obrazovanja u različitim državama i o naučnim područjima, te područjima stručnosti s kolegama i profesorima koji podučavaju na ovom Univerzitetu. Zajedno su ugovorili zajedničke akademske aktivnosti, uključujući zajednička istraživanja, naučne radove i konferencije. Profesori kažu da je bila iznimna čast predavati stranim studentima o važnim problemima u Bosni i Hercegovini. Ova razmjena je ostvarena zahvaljujući grantu Erasmus+ programa, koju je IUS dobio u decembru 2015. godine.

Top