Profesori i studenti Fakulteta menadženta i javne uprave IUS-a učestvovali na konferenciji "Tržište kapitala u funkciji razvoja"

U petak, 24. maja 2013. godine, u Poslovnom centru UNITIC u Sarajevu, održana je Prva regionalna konferencija na temu "Tržište kapitala u funkciji razvoja" u organizaciji Sarajevske berze-burze dd. Konferencija je realizovana u saradnji sa Banjalučkom i Montenegro berzom, i jedan je od bitnih koraka u cilju dalje implementacije Sporazuma o saradnji između tri berze, potpisanog u oktobru prošle godine.

Na poziv gosp. Tarika Kurbegovića, direktora Sarajevske berze, profesori Fakulteta menadženta i javne uprave IUS-a, doc. dr. Mehmed Ganić, i viši asistent mr. Ramo Palalić, učestvovali su na konferenciji zajedno sa studentima programa Menadžment, Ekonomija i Međunarodni odnosi.

Učešće na konferenciji je bila idealna prilika za studente i profesore da na jednom mjestu sretnu i upoznaju veliki broj ljudi iz poslovnog sektora, razmijene s njima ideje i iskustva, te razmotre mogućnosti buduće saradnje.

Na Konferenciji su bili prisutni mnogi eksperti sa područja tržišta kapitala u BiH i regionu, predstavnici investicijske javnosti iz mnogih zemalja, stručnjaci sa finansijskih tržišta, eksperti iz Federacije euro-azijskih berzi, te Udruženja južno-azijskih berzi.

Studenti i profesori Fakulteta menadženta i javne uprave IUS-a imali su priliku i da se sretnu i u prijateljskom okruženju razgovaraju sa gospodinom Ibrahimom M. Turhanom, generalnim direktorom Istanbulske berze.

Top