Prof. emeritus dr. Asif Šabanović imenovan za predsjedavajućeg Savjeta za nauku Kantona Sarajevo

Akademik prof. emeritus dr. Asif Šabanović, član Upravnog odbora Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), imenovan je za predsjednika Savjeta za nauku, novoosnovanog tijela koje će djelovati u okviru Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo.  

Savjet za nauku broji devet članova koji su predstavnici univerziteta i privrede. Ovaj Savjet će imati važnu ulogu u promociji i razvoju nauke i istraživačke djelatnosti u Kantonu Sarajevo. Ovom prilikom, ministrica Melika Husić-Mehmedović je istakla da je počastvovana što će sarađivati sa istaknutim naučnim radnicima: 

“Riječ je o izuzetno referentnom skupu naučnika, od čijih savjeta će korist imati ne samo Ministarstvo, već cijelo bh. društvo. Kao prvu aktivnost Savjet je danas dobio prijedlog kriterija za sufinansiranje naučnoistraživačkih, odnosno umjetničko-istraživačkih projekata. Nakon njihovog mišljenja planiramo raspisati javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje provođenja projekata sredstvima u iznosu od tri miliona KM.” 

Savjet će imati redovne susrete, a njime će u toku prve četiri godine svog mandata predsjedavati akademik prof. dr. Asim Šabanović. 

Internacionalni univerzitet u Sarajevu koristi ovu priliku da čestita prof. dr. Šabanoviću na imenovanju na ovu istaknutu poziciju, i da mu poželi puno sreće u njegovom daljem radu u unapređenju nauke u Kantonu Sarajevo." 

Top