Representatives of BAMER and ACASS visited IUS
 

Predstavnici BAMER i ACASS-a u posjeti IUS-u

U petak, 22. maja 2015. godine, Enes Idriz, osnivač i predsjednik Balkanskog istraživačkog centra iz Turske (BAMER) i Eduard Caka, direktor Albanskog centra za akademske i strateške studije (ACASS) posjetili su Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS). Uvažene goste u prostorijama Rektorata primili su rektor IUS-a, prof. dr. Yücel Oğurlu i prorektor doc. dr. Muhamed Ali. Uvaženi rektor Oğurlu gostima je predstavio rad i razvoj IUS-a tokom godina postojanja jedne internacionalne obrazovne institucije. 

 ‘’U proteklih nekoliko godina ostali smo vjerni viziji i misiji našeg Univerziteta čiji je cilj da postane međunarodno priznata institucija visokog obrazovanja i istraživanja, centar kvalitete putem zajedničkih napora osnivača, akademskog i administrativnog osoblja kao i studenata’’- naglasio je rektor Oğurlu. Enes Idriz je predstavio planirane aktivnosti BAMER-a tokom 2015. godine kao i istraživanja na kojima ovaj centar radi. Eduard Caka prezentirao je prijedlog saradnje između Albanskog centra za akademske i strateške studije i Centra za balkanske studije IUS-a, naglasivši značaj saradnje u cilju promocije ideje razvoja Balkana ali i novih projekata koji su u planu.

Top