Predavanje: Kad se sretnu feminizam i religija

U četvrtak, 26. oktobra 2017. godine, u Konferencijskoj sali Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, istraživačica na Univerzitetu na Stanfordu, gospođa Zilka Spahić Šiljak, održala je predavanje na temu: Kad se sretnu feminizam i religija.

U prepunoj Konferencijskoj sali odvijala se živa diskusija o rodnim politikama kad su u pitanju ova dva pojma, uz primjere iz sve tri monoteističke religije.  Gđa Zilka Spahić Šiljak podijelila je svoje bogato iskustvo stečeno tokom njenog istraživačkog rada.

Zilka Spahić-Šiljak profesorica je rodnih studija, programska je direktorica TPO Fondacije Sarajevo i pisac knjiga na temu rodne ravnopravnosti. Istraživanje na kojem sada radi kao istraživačica na Stanford Univerzitetu fokusira se na intersekciju roda, liderstva i politike.

Predavanje na temu “Kad se feminizam i religija sretnu”, četvrta je aktivnost u okviru sedmice rodne ravnopravnosti u sklopu IUS SAGE projekta.

Top