Otvorena vrata za mobilnost osoblja IUS-a u Republici Irskoj

U okviru programa razmjene Erasmus +, osoblje Internacionalnog univerziteta u Sarajevu ima priliku da posjeti Republiku Irsku. Uz pomoć Ureda za međunarodne odnose, dva člana akademskog osoblja sa IUS-ovog studijskog programa Vizualnih umjetnosti i dizajna vizualnih komunikacija, Kenan Zekić i Emir Hambo, učestvovali su u programu mobilnosti na Univerzitetu u Limericku u periodu od 5. do 9. marta 2018. godine.

Jedan od glavnih ciljeva posjete bio je da naši članovi osoblja uče o najboljim praksama vezanim za program Interactive Media na Univerzitetu u Limericku, s obzirom na to da je IUS u procesu nadogradnje svog nastavnog plana i programa u oblasti dizajna interakcije.

Tokom svoje posete, profesori Zekić i Hambo podelili su svoje nastavno i profesionalno iskustvo i istražili brojne mogućnosti za buduću saradnju u smislu obrazovanja i istraživanja.

Top