Osoblje IUS-a na Erasmus+ razmjeni

U okviru uspostavljene saradnje sa Istanbul Şehir univerzitetom iz Istanbula (Turska), Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) je dobio Erasmus+ grant za stipendiranje 20 studenata dodiplomskog studija, 5 akademskog i 5 administrativnog osoblja u akademskoj 2016/17 i 2017/18 godini.  

Već od proljetnog semestra 4 člana administrativnog i akademskog osoblja IUS-a dobilo je priliku za stručnu edukaciju na ovom prestižnom turskom univerzitetu. Od 6. do 10. marta 2017. godine na razmjeni su boravile: mr. Hilal Karić, direktorica Škole engleskog jezika IUS-a, mr. Sabiha Pepić-Inal, menadžerica Studentske službe, mr. Alma Jeftić, viša asistantica na programu Psihologija, te mr. Nađa Beglerović, menadžerica Ureda za projekte IUS-a.

Fokus posjete osoblja IUS-a Şehiru se odnosio na upoznavanje sa relevantnim službama administracije, razmjenu korisnih ideja, znanja i iskustava ili pak održavanje predavanja studentima domaćinskog univerziteta, u slučaju akademske razmjene osoblja.

Erasmus+ razmjena koja je na IUS-u uspostavljena prije dvije godine je značajan vid jačanja internacionalizacije našeg Univerziteta, unapređenja poslovanja službi, te poboljšanja kvaliteta nastave i usluga studentima. Razmjena se također pokazala korisna i za akademsko i administrativno osoblje, koje je po prvi put od osnivanja IUS-a dobilo priliku da ide na profesionalnu edukaciju i usavršavanje. To im je omogućilo pristup novim izvorima znanja i prakse u različitim sredinama.

“Činjenica da imate priliku upoznati drugu kulturu i naučiti nešto novo, kao i promijeniti svoju radnu sredinu, je i sama dovoljna da dobijete dodatnu satisfakciju u poslu. Mislim da su benefiti razmjene mnogobrojni, te da bi se svakom uposleniku trebala pružiti šansa za usavršavanje. To bi uposlenike definitivno motivisalo i unaprijedilo.”, izjavila je manadžerica Studentske službe IUS-a, Sabiha Pepić-Inal. Studentska služba IUS-a je do sada na razmjenu poslala svoja četiri uposlenika u Poljsku, Rumuniju i Tursku.  

Top