Osnovna škola “Isa-beg Ishaković” zvanično postala dio “Cambridge International Examinations” sistema

Od 24. oktobra 2014. godine, Prva privatna osnovna škola ''Isa-beg Ishaković'' uvela je posve novi nastavni sistem koji će u narednom periodu znatno poboljšati kvalitet obrazovanja i koji će u potpunosti pratiti europske i svjetske standarde u oblasti osnovnog obrazovanja. Osnovna škola “Isa-beg Ishaković” je jedna od nekoliko obrazovnih institucija u Bosni i Hercegovini koja je certificirana da djeluje u okviru  “Cambridge International Examinations” nudeći Primary and Secondary 1 programe. Ovo je jedan korak bliže visokim standardima obrazovanja za djecu koja pohađaju devetogodišnju školu. 

Shodno tome, u srijedu, 5. novembra 2014. godine, održan je prvi sastanak sa roditeljima osnovaca, na kojem su uspješno prezentirane sve mogućnosti koje nudi novi sistem, te također promjene u budućem nastavnom planu i programu škole. Prisutnim roditeljima su se obratili: Nezira Popovac, direktorica škole, rektor Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), prof. dr. Yücel Oğurlu, zamjenik generalnog sekretara, Armin Kerić, te direktorica IUS Škole engleskog jezika (ELS), Hilal Karić. ‘’Važno je napomenuti da su roditelji pozitivno primili ovu vijest, te se sa nestrpljenjem očekuje početak primjene ovog izuzetno kvalitetnog i međunarodno priznatog programa ’’ – kazala je Nezira Popovac. 

Kada je riječ o samom sistemu, bitno je kazati da ''Cambridge Primary and Secondary 1'' kurikula uključuje “Engleski jezik, Matematiku i prirodne nauke”. Nastava za navedenu grupu predmeta će se izvoditi na engleskom jeziku. Cambridge program pomaže učenicima da postanu samouvjereni, odgovorni, proaktivni, inovativni i obučeni za uspjeh u današnjem dinamičnom, modernom svijetu. Nastava na engleskom jeziku omogućava značajan broj prednosti i otvara nove mogućnosti za nastavak obrazovanja nakon završene osnovne škole. ''Cambridge Primary and Secondary 1'' programi predstavljaju odličan temelj za nastavak obrazovanja. Pored diplome o završenoj osnovnoj školi, učenici mogu polagati Cambridge Checkpoint ispite i steći “Cambridge International Examinations” certifikat. Ovaj Program pruža učenicima niz mogućnosti za uspješno buduće obrazovanje i karijeru. 

Za više informacija: 

Tel: +387 33 652 231

E-mail: info@isabeg.edu.ba

Web: www.isabeg.edu.ba

Adresa: Kemala Kapetanovića 43, Sarajevo

Top