Održan workshop u Ankari na temu ’’Efikasnost javne administracije’’

Rektor Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Yücel Oğurlu učestvovao je 24. i 25. aprila  2014. godine u Ankari na Workshop-u ‘’Efikasnost javne administracije u zemljama Balkana (Bosni i Hercegovini, Albaniji, Makedoniji i Kosovu)’’.

Među brojnim diplomatama i akademicima, prisustvovao je i zamjenik turskog ministra vanjskih poslova, Ali Naci Koru. Bilo je riječi o administrativnim reformama, smanjenju birokratije i informatičkoj uvezanosti državnih službi koje djeluju na različitim nivoima vlasti. Rektor Oğurlu je ukazao na rezultate koje je informatička uvezanost državnih službi  donijela Turskoj.

Ali Naci Koru govorio je o vanjskoj politici Turske prema Balkanu, te je predstavio projekte koje je Ministarstvo vanjskih poslova Turske realiziralo u oblasti menadžmenta. On se kasnije kratko osvrnuo i o mogućnostima apliciranja elektronskim putem i brze obrade podataka u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Turske u svijetu.

Top