Održan Seminar o temi ‘’Ovisnosti među učenicima’’ na IUS-u

U utorak  24. februara 2015. godine na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS),  održan je seminar o temi '’Ovisnosti među učenicima u osnovnim i srednjim školama i mladim ljudima na visokoškolskim institucijama u Bosni i Hercegovini’'. Organizator seminara je bio Zeleni polumjesec u BiH, dok je koorganizator bio IUS. Glavni fokus na seminaru je bio predstavljanje svih elemenata značajnih u naučnom pristupu istraživanjima. 

Seminar je otvorio prof. dr. Redžo Čaušević, predsjednik društva Zeleni polumjesec u BiH, dok se prisutnima ime koorganizatora obratio generalni sekretar IUS-a, Emir Hadžikadunić koji je naglasio da mladi ljudi zapravo žele samo jednu ovisnost, a to je ovisnost od novog znanja, učenja i čitanja, te je istakao važnost da se učenici obrazuju i dalje, i pozvao ih da izađu na testiranje za stipendije 20. marta i pokažu svoju opredijeljenost ka stvarnom educiranju. 

Predavači na Seminaru su bili: prof. dr. Sait Kačapor, redovni profesor pedagoških nauka i predsjednik Upravnog odbora Društva Zeleni polumjesec u BiH, Šeila Cilović-Lagarija, stručnjak u izradi zdravstvene statistike, doc. dr. Zaim Jatić, specijalista porodične medicine, te doc. dr. Kenan Ademović, doktor pravnih nauka. 

Učesnici seminara su bili i direktori, nastavnici i stručni saradnici iz osnovnih i srednjih škola kao i fakulteta univerziteta sa područja Kantona Sarajevo. Također, cilj seminara je bio da se široj javnosti predstavi Program rada za 2015. godinu u kojem je sadržan Glavni projekat sa pet podprojekata u pet različitih oblasti čija realizacija se očekuje u narednih pet godina. Program rada kao i Glavni projekat su dio Strategije 100 + 100 + 10, čiji detalji su bili prezentirani na seminaru.

Top