Održan sastanak sa SPIUS-om

Članovi Studentskog parlamenta IUS-a (SPIUS) održali su 14. oktobra 2015. godine sastanak sa rektorom Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), prof. dr. Yücelom Oğurluom. Sastanku su prisustvovali i prorektor za opće poslove, doc. dr. Muhamed Ali i prorektor za međunarodnu saradnju i istraživanja, vanr. prof. dr. Ali Gürsel. Prisutnima se obratila Nedžla Greda, predsjednica SPIUS-a sa jasnim ciljevima ovogodišnjeg rada Parlamenta. Na početku sastanka, predstavnica SPIUS-a je navela primarne prijedloge za stažiranje, te ukazala na problem rasporeda nastave. Predstavnici SPIUS-a smatraju da studenti trenutno imaju ograničene mogućnosti za obavljanje praktične nastave, tj. prakse, te su predložili rektoru da Univerzitet sklopi ugovore s vodećim kompanijama u Bosni i Hercegovini, Turskoj i drugim zemljama, kako bi naši studenti mogli lakše odabrati kompaniju u kojoj žele obavljati praksu i steći svoje prvo radno iskustvo. Rektor Oğurlu je kazao da će uzeti u obzir date prijedloge, te da mu je veoma drago da su studenti zainteresirani za napredovanje i sticanje znanja u praktičnom radu.

Top